01 Sep

 

Ons jaarthema 2015/2016 is dankbaarheid:

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen,
want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.
Wees ook dankbaar.

– Kolossenzen 3:15