23 Feb

Poesie bij de Soos

Op 23 februari was er een open soos middag. Er kwamen heel veel mensen op af, ongeveer veertig bezoekers mochten we verwelkomen. Paula en Bram hadden ook erg veel werk gemaakt van het programma. Er werden verhalen verteld door de mensen, herrinneringen opgehaald,versjes van vroeger voorgedragen, versjes die de meeste mensen nog wel kende. Kortom het was een erg gezellige middag.
Dit zouden we meer moeten doen!

Paula en Bram, namens alle aanwezigen heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Namens de gasten en gastvrouwen,
Nel Smoor