17 Jan

Het woord is aan jou!

Stopper-vierkantOp zondag 17 januari begint de Week van Gebed voor de eenheid met als thema: ‘Het woord is aan jou’. Het thema van deze Week van Gebed is ons aangereikt uit Letland. Zij zeggen in deze Week van Gebed: ‘Jullie zijn Gods volk en geroepen om zijn grote daden te verkondigen’.
Waar eenheid onder de christenen ontbreekt, verliest de verkondiging kracht. In de lezingen horen wij dat Jezus zegt, dat wij het licht en het zout van de aarde moeten zijn. Juist in deze tijd van donkerte, niet alleen vanwege de tijd van het jaar, maar ook vanwege alle aanslagen en wantrouwen hebben wij dat licht zo hard nodig. Maar ook zout. Zout geeft smaak aan ons eten. Zout, symbool voor kracht, vurigheid en wijsheid. Bij het doopsel wordt aan de dopeling een beetje zout op de tong gelegd met de tekst van Mattheus 5, vers 13: ‘Opdat wij het zout der aarde mogen zijn’.

In Finland en Letland krijgt iemand die een nieuw huis betrekt een stukje roggebrood met een zakje zout, waarop een kruis staat. Dit als teken van zegen en gastvrijheid.

Zondagmorgen 17 januari wordt de kaars van de eenheid aangestoken en zal elke avond van de week naar een andere kerk gebracht worden. Met dit teken van eenheid willen wij elke dag bidden voor vrede en eenheid onder alle volkeren. Het woord is aan ons! De dienst van zondag 17 januari is een triodienst. Er zal geen eredienst zijn in De Wipmolen. De triodienst begint om 10.00 uur, in het Kerkelijk Centrum Delfgauw. Pastor Elma Berends, van de Vredeskerk, zal voorgaan.