18 Sep

Praten over wonen en welzijn in de Wippolder

buurten
Mede op initiatief van onze wijkgemeente is er op vrijdag 18 september een buurtbijeenkomst over het wonen en welzijn in de Wippolder. Naast buurtgenoten zijn ook de gemeente Delft, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties en dergelijke uitgenodigd. Doel is aan de hand van 4 thema’s met elkaar te denken en te praten over hoe we dit stukje Wippolder nog wat mooier en prettiger kunnen maken. Zie ook www.facebook.com/buurtbijeenkomst.

De buurtbijeenkomst wordt gehouden rond vier thema’s van ieder een uur. Halverwege is er een buffet dat wordt samengesteld door – letterlijk – ons buren: mensen met een verstandelijke beperking. Ook wethouder de Prez heeft gezegd zijn best te doen te zullen komen. De gemeente Delft ondersteunt deze bijeenkomst bovendien met het verlenen van een subsidie.

De buurtbijeenkomst is een opstapje naar wat vooralsnog de ‘huiskamergesprekken’ heten. Buurtgenoten die behoefte hebben aan een luisterend oor en hun levensverhaal of – vreugde kwijt willen, kunnen vanaf het najaar terecht in de ‘huiskamer’ van de wijkgemeente. Zij vinden daar dan mensen met tijd, aandacht en een luisterend oor.

Beide initiatieven – buurtbijeenkomst en huiskamergesprekken – zijn een uitvloeisel van de pilot ‘ zorgzame kerk; hoe kan de kerk weer een knooppunt voor levensvragen worden’ van de landelijke PKN. Van september 2014-september 2015 heeft wijkgemeente Immanuël aan deze pilot deelgenomen en deze initiatieven vormgegeven samen met de RK Vredeskerk aan de Nassaulaan en enkele buurtgenoten.