Contact

Bezoekadres

De wijkgemeente Immanuel kerkt in het wijkgebouw De Wipmolen. Het adres daarvan is:
Prof. Krausstraat 71B
2628JR, Delft

De eredienst begint elke zondag om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. U bent van harte welkom eens te komen kijken, of een kopje koffie mee te drinken.

 

Predikant

Onze wijkpredikant is ds. David Knibbe
Julianalaan 107
2628BE, Delft
015 29 52 09 9
davidknibbe@ziggo.nl

 

Postadres

Post kunt u sturen naar:
Kerkenraad wijkgemeente Immanuel
p/a Wallerstraat 3
2613ZR, Delft
 


 

De kerkenraad

De wijkkerkenraad vergadert elke tweede donderdag van de maand. Voorafgaand hieraan komt het moderamen op de eerste donderdag van de maand bij elkaar om de vergadering voor te bereiden. Als u een punt hebt dat besproken moet worden door de wijkkerkenraad, kunt u dat voor de eerste donderdag van de maand laten weten aan de scriba: kerkenraad@immanuel-delft.nl

 

De diaconie

De diaconie vergadert maandelijks op de tweede dinsdag van de maand. Vragen en opmerkingen voor de diaconie kunt u sturen naar: diaconie@immanuel-delft.nl

 

Wijkkas

Uit de wijkkas worden alle reguliere gaven voor ons kerkzijn betaald. Gaven kunt u overmaken naar NL 00 RABO 0000 0000 00

 

Administratie

De administratie van leden, het kerkblad, geboorte, trouwen, overlijden en dergelijke gebeurt door het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Delft:
Menno ter Braaklaan 2 (Marcuskerk)
2624TH, Delft
015 25 70 29 8
info@pgdelft.nl
(Open ma-vrij, van 09.00 – 12.00 uur)