Kerk in de Buurt

Wijkgemeente Immanuel is een levendige, kleinschalige, warme gemeenschap waar het persoonlijke centraal staat. Wij onderscheiden ons misschien niet zo zeer in wát we doen, maar in hóe we het doen. Levend vanuit Gods Woord zien wij om naar elkaar, binnen en buiten onze eigen gemeenschap, en zijn wij intens betrokken op elkaar en de mensen om ons heen.

Dit kenmerkende voor elkaar en met elkaar blijkt onder andere uit ons pastoraat in ‘zorgkernen’: gemeenteleden die al een relatie met elkaar hebben (via kerkenraad, cantorij, diaconie, Fair Trade-werkgroep etc.) zien ook in pastorale zin om naar elkaar. Via preekvoorbereidingsgroep, eredienstcommissie en Open Catechisatie (waar jongeren en ouderen met elkaar in gesprek zijn) dragen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zondagse vieringen. Wij houden onszelf scherp in gemeentebrede Vorming- en Toerustingsbijeenkomsten. Maar kiezen ook volop voor gezelligheid, tijdens bijvoorbeeld de wekelijkse ouderensoos of het jaarlijkse kampeerweekeinde. Ook de wereld-in-nood krijgt onze gemeenschappelijke, zorgzame aandacht via acties voor de Voedselbank, Fair Trade, Amnesty, onderwijsprojecten in Afrika etc.

Sinds 2013 heeft onze wijkgemeente een wijkgebouw in het hart van de Wippolder als kerkruimte en uitvalsbasis. Van hieruit willen wij van betekenis zijn voor onze buurtgenoten. Dit resulteerde onder andere in een Zondags Lunchcafé waar eigen wijkgemeenteleden en gasten uit de buurt een waardevol moment van gezelligheid en contact delen. Ook dit doen wij ‘met elkaar’, in de breedste zin van het woord: onze contacten met andere kerkgenootschappen in de omgeving zijn hecht en leiden enkele keren per jaar tot een gemeenschappelijke viering.

Wijkgemeente Immanuel: kerk in de buurt heeft dus twee betekenissen: allereerst willen wij er zijn voor elkaar, zorgkern onderling. Als je een luisterend oor nodig hebt, een bemoedigend woord, dan is iemand uit de kerk altijd in de buurt. Maar we willen er ook zijn voor de wijk om ons heen: laagdrempelig, vierend, gezellig in De Wippolder.