Immanuel

Wijkgemeente Immanuel is een levendige, kleinschalige, warme gemeenschap waar het persoonlijke centraal staat. Wij onderscheiden ons misschien niet zo zeer in wát we doen, maar in hóe we het doen. Levend vanuit Gods Woord zien wij om naar elkaar, binnen en buiten onze eigen gemeenschap, en zijn wij intens betrokken op elkaar en de mensen om ons heen.

Dit kenmerkende voor elkaar en met elkaar blijkt onder andere uit ons pastoraat in ‘zorgkernen’; gemeenteleden die al een relatie met elkaar hebben (via kerkenraad, cantorij, diaconie etc.) zien ook in pastorale zin om naar elkaar. Via preekvoorbereidingsgroep, eredienstcommissie en Open Catechisatie (waar mensen met elkaar in gesprek zijn) dragen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zondagse vieringen. Wij houden onszelf scherp in gemeentebrede Vorming- en Toerustingsbijeenkomsten. Maar kiezen ook volop voor gezelligheid, tijdens bijvoorbeeld de wekelijkse ouderensoos Ook de wereld-in-nood krijgt onze gemeenschappelijke, zorgzame aandacht via acties voor de Voedselbank, Amnesty International, etc.

Privacyverklaring

Onze wijkgemeente conformeert zich aan het privacyreglement van de Protestantse Gemeente Delft.
Dit reglement kunt u hier inzien:
https://www.pgdelft.nl/upload/documents/tinymce/Privacyverklaring-PG-Delft_2018.pdf