Contact

Bezoekadres
De wijkgemeente Immanuel kerkt in het voormalig wijkgebouw De Wipmolen. Het adres daarvan is: Professor Krausstraat 71B, 2628 JR Delft

Predikant
Onze wijkpredikant is ds. David Knibbe
Julianalaan 107, 2628 BE Delft
tel. 015 28 52 09 9
david.m.knibbe@gmail.com

Postadres
Post kunt u sturen naar:
Kerkenraad wijkgemeente Immanuel
p/a Adelaarsingel 16, 2623 JA  Delft

Kerkenraad
Als u een punt hebt dat besproken moet worden door de wijkkerkenraad, kunt u dat voor de eerste donderdag van de maand laten weten aan de scriba: scriba.immanuel@gmail.com

Diaconie
Vragen en opmerkingen voor de diaconie kunt u sturen naar: diaconie@immanuel-delft.nl

Wijkkas
Uit de wijkkas worden alle reguliere gaven voor ons kerk-zijn betaald.
Giften kunt u overmaken naar NL 17 RABO 0300 482760

Ledenadministratie
De administratie van leden, het kerkblad, geboorte, trouwen, overlijden en dergelijke gebeurt door het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Delft:
Menno ter Braaklaan 2 (Marcuskerk)
2624 TH  Delft
tel. 015 25 70 29 8
info@pgdelft.nl
(Open ma-vrij, van 09.00 – 12.00 uur)