Organisatie

Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad bestaat uit negen ambtsdragers, waarvan vier diakenen, vier ouderlingen en de predikant. Elke ambtsdrager heeft zijn/haar eigen specialiteit, van diaken missionair, tot pastoraal diaken of ouderling zorgkern. Maar iedereen helpt elkaar ook buiten de eigen comfortzone als dat mogelijk is.
De kerkenraad houdt zich bezig met de noodzakelijk organisatorische dingen, terwijl de gemeente, met hulp van de Vorming- en Toerustingsavonden wordt toegerust om zelf gemeente van God en met God te zijn. Deze unieke constructie maakt het mogelijk om volwaardig kerk te zijn in de buurt.

De kerkenraad van de wijkgemeente Immanuel bestaat uit:

mw. Attie Aarssen, pastoraal diaken
mw. Wilma Croon, voorzitter wijkdiaconie
dhr. Joop van Doorne voorzitter wijkkerkenraad
dhr. Pieter Goelema, ouderling afvaardiging AK
ds. David Knibbe, predikant
dhr. Theo Woudstra, pastoraal diaken
mw. Digna van der Wal, scriba
mw. Willy van Duijn, diaken
mw. Inge van de Water, ouderling

U kunt in contact komen met de wijkkerkenraad via:  scriba.immanuel@gmail.com

 

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de wijkkerkenraad, de scriba en de predikant. Het moderamen bereidt maandelijks de wijkkerkenraadsvergadering voor. Ook als er zaken zijn die dringend besloten moeten worden, en bijvoorbeeld niet kunnen wachten op de volgende kerkenraadsvergadering, kan het moderamen hier over overleggen. Daarnaast voert zij de besluiten van de wijkkerkenraad uit.

De kerkenraadsleden die het moderamen vormen zijn:
dhr. Joop van Doorne, voorzitter
mw. Digna van der Wal, scriba
Ds. David Knibbe, predikant

De werkgroepen

Uiteraard zijn de kerkenraad en het moderamen niet de enige die iets in de kerk doen. De wijkgemeente Immanuel bestaat bij de gratie van alle vrijwilligers die zich in verschillende werkgroepen inzetten voor de kerk en de buurt. Zo zijn er bijvoorbeeld de werkgroep 1,5 meter kerk die de huidige diensten binnen de Coronabeperkingen organiseert en de werkgroep HI4 die zich buigt over verdere samenwerking tussen een drietal wijkgemeenten in Delft
Alle werkgroepen hebben direct contact met de wijkkerkenraad, vaak omdat een kerkenraadslid actief betrokken is bij de werkgroep.


Rooster

Hier kunt u het rooster voor de dienstdoend ambtsdragers en vrijwilligers inzien.
In verband met de onzekerheden als gevolg van de Corona-pandemie is het rooster voor 2021 slechts voor het eerste halfjaar opgesteld.

Rooster 2021:
201206 Roostertotaal 2021 versie 1.3