Diaconie

De gemeente is bijzonder betrokken bij de wereld om zich heen. Dit noemen we dan ook wel de zorgkern wereldwijd. Van een school en een voedselprogramma voor Kasambankholi in Malawi tot extra collectes voor rampgebieden.

De Wijkgemeente Immanuel wil de Bijbelse opdracht van barmhartigheid en gerechtigheid vertalen in het diaconaal bezig zijn binnen én buiten de kerk. Binnen de wijkgemeente gebeurt dit door diaconale zorg te verlenen aan de gemeenteleden die dat nodig hebben. Buiten de kerk door de nood in de samenleving onder de aandacht te brengen.

  • Een kleine greep uit de vele acties die de diaconie, in samenwerking met de kerkenraad en andere gemeenteleden, het afgelopen jaar heeft opgezet of vervolg heeft gegeven, volgt hieronder:
  • Het maandelijks schrijven van brieven voor Amnesty International, waar veel gemeenteleden regelmatig aan meedoen
  • Steun aan het Interkerkelijk Sociaal Fonds
  • Steun aan de Voedselbank Delft
  • Bijdragen aan de ZWO-commissie
  • Aandacht voor de wereldwinkel door producten op wereddiaconaatszondag te koop aan te bieden
  • Soberheidsmaaltijd in de veertigdagentijd, waarvan baten ten goede kwamen aan de bezinningsactie
  • Samen met gemeenteleden die affiniteit hebben met FairTrade werken diaconie en kerkenraad eraan om ook van de wijkgemeente Immanuel een FairTrade gemeente te maken
  • En meer…

Draag uw steentje bij

U kunt uw gift voor de wijkdiaconie overmaken naar:
NL 93 RABO 0373 7366 65
t.n.v Diaconie Prot. Gem. Delft inzake wijkgemeente Immanuel

Als u vragen heeft over de diaconie, of op een andere manier wilt bijdragen, kunt u mailen naar diaconie@immanuel-delft.nl.