Kerk in de Buurt

Sinds 2013 heeft onze wijkgemeente een voormalig wijkgebouw in het hart van de Wippolder als kerkruimte en uitvalsbasis. Van hieruit willen wij van betekenis zijn voor onze buurtgenoten. Dit resulteerde onder andere in een Zondags Lunchcafé waar eigen wijkgemeenteleden en gasten uit de buurt een waardevol moment van gezelligheid en contact delen. Ook dit doen wij ‘met elkaar’, in de breedste zin van het woord: onze contacten met andere kerkgenootschappen in de omgeving zijn hecht en leiden enkele keren per jaar tot een gemeenschappelijke viering.

Wijkgemeente Immanuel: kerk in de buurt heeft dus twee betekenissen: allereerst willen wij er zijn voor elkaar, zorgkern onderling. Als je een luisterend oor nodig hebt, een bemoedigend woord, dan is iemand uit de kerk altijd in de buurt. Maar we willen er ook zijn voor de wijk om ons heen: laagdrempelig, vierend, gezellig in De Wippolder.